Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι πληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη. Πόσα παίρνουν

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι πληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη. Πόσα παίρνουν

Πιστώνονται  στους λογαριασμούς 2.361 εργαζομένων η αποζημίωση ειδικού σκοπού. Ειδικότερα θα πληρωθούν τόσο την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους ως 534 ευρώ ανάλογα με τις ημέρες αναστολής αλλά και 265 εργαζόμενοι θα πληρωθούν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ που αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 1.197.554€ για την πληρωμή αύριο 2.361 δικαιούχων που αφορούν, αναλυτικά:

α) σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου, ύψους οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ (867.516€), στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 1.811,

β) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (212.000€) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 265,

γ) σε αναστολές συμβάσεων εργασία εργαζομένων κατά το μήνα Μάιο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων και τριάντα οκτώ ευρώ (118.038€), στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 285.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε 534 ευρώ για 30 ημέρες κι εφόσον η αναστολή διαρκεί έναν πλήρη μήνα. Διαφορετικά, υπολογίζεται με ποσό αναφοράς τα 18 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής.

Ημέρες αναστολής       Ποσό ειδικής αποζημίωσης

30                                 534

29                                 516

28                                 498

27                                 480

26                                 463

25                                 445

24                                 427

23                                 409

22                                 392

21                                 374

20                                 356

19                                 338

18                                 320

17                                 303

16                                 285

15                                 267

14                                 249

13                                 231

12                                 214

11                                 196

10                                 178

9                                    160

8                                   143

7                                   125

6                                   107

5                                    89

4                                    71

3                                    53

2                                    36

1                                    18

Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων δικαιούται τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε για όλο τον μήνα Ιούνιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Ιουνίου. Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Ιούνιο το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών. Η υποβολή των μονομερών δηλώσεων θα πρέπει να γίνει ως και σήμερα για τον μήνα Ιούνιο. Να σημειωθεί ότι οι πληρωμές θα συνεχισθούν για τον μήνα Ιουνίου και στις 6/8 ανάλογα με την ροή των δηλώσεων.

Εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019,σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης λειτουργίας, δύνανται να υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα από 01/06/2020 και σε κάθε μέχρι 30/9 εφόσον:

- Δεν έχουν επαναπροσληφθεί και δεν απασχολούνται από τους ανωτέρω εργοδότες -επιχειρήσεις ή δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη, ή - οι κατά τα ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις τους επαναπροσέλαβαν αλλά αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση από την οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης- εργοδότη και έως 30/09/2020.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

https://www.dikaiologitika.gr