Ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη το 2020

Ποιοι μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη το 2020

Μπορεί η γενική ηλικία συνταξιοδότησης να έχει αυξηθεί στα 67 έτη, με το «νόμο Κατρούγκαλου», αλλά προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος η οποία. κάθε χρόνο ανοίγει το δρόμο σε συνταξιοδότηση με μικρότερη ηλικία, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

H μεταβατική περίοδος λήγει το 2002 και το νέο έτος το δικαίωμα για έξοδο στη σύνταξη έχουν 35 κατηγορίες ασφαλισμένων με πλήρη ή με μειωμένη σύνταξη και για ορισμένους η ηλικία συνταξιοδότησης φτάνει και τα 55 έτη.

Οι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες από το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών)

2. Μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένες το πρώτο τρίμηνο του 1960, με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και τέκνο γεννημένο από το 1993 και μετά (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 9 μηνών).

3. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το έτος 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

4. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το έτος 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2011 και με 10.800 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

5. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1960, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

6. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το δεύτερο 6μηνο του 1959, με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως και 31/12/2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 µηνών).

7. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1965, με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

8. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1965, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2011 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών και 9 μηνών).

9. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1964, με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31/12/2012 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 6 μηνών).

10. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1965 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

11. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31/12/2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

12. Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31-12-2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1963 (απαιτούμενη ηλικία 57 ετών).

13. Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι από τον 01/1959 έως και τον 09/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

14. Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι από τον 01/1959 έως και τον 09/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

15. Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι από τον 01/1959 έως και τον 09/1959, με 35 έτη ασφάλισης έως και 31-12-2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση (απαιτούμενη ηλικία 61 ετών και 3 μηνών).

Μειωμένη σύνταξη

Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που εντός του 2020 μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη:

1. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1967, με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2010 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών).

2. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1967, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2011 (απαιτούμενη ηλικία 53 ετών και 9 μηνών).

3. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1966, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2012 (απαιτούμενη ηλικία 54 ετών και 6 μηνών).

4. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1962, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2013 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών και 9 μηνών).

5. Ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1961, με 10.500 ένσημα συνολικά εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31-12-2014 (απαιτούμενη ηλικία 59 ετών και 6 μηνών).

Στο Δημόσιο

Στο Δημόσιο, ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων δικαιούνται  πλήρη ή μειωμένη σύνταξη πριν τα 67. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα το όριο ηλικίας μπορεί να πέσει στα 56 έτη και 9 μήνες.

1. Ασφαλισμένοι υπάλληλοι γεννημένοι το έτος 1960 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

2. Ασφαλισμένοι υπάλληλοι γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του έτους 1960 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά έως και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

3. Ασφαλισµένοι υπάλληλοι γεννημένοι το έτος 1960 με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά έως και την 31-12-2018 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

4. Ασφαλισμένοι υπάλληλοι γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του έτους 1960 με 25ετία έως και 31-12-2011, που συμπληρώνουν 36 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 6 μηνών).

5. Ασφαλισμένοι υπάλληλοι που είναι γεννημένοι τον 01/1960 με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά έως και την 31-12-2019 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών και 11 μηνών).

6. Γυναίκες γεννημένες από τον 05/1957 έως και τον 12/1957 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 62 ετών και 8 μηνών).

7. Ασφαλισμένοι υπάλληλοι γεννημένοι από τον 09/1956 έως και τον 12/1956 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 63 ετών και 3 μηνών).

8. Άνδρες γεννημένοι το έτος 1955 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 65 ετών).

9. Υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης μέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος με πραγματικό ή πλασματικό χρόνο και συμπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2020.

10. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1964 με 21 έτη το 2011 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

11. Γονείς ανηλίκων τέκνων δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 που είχαν κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας ανήλικο παιδί είναι γεννημένοι το 1964 (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών και 9 μηνών).

Με μειωμένη σύνταξη

Άλλες 4 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο με συμπληρωμένη 25ετία μπορούν να λάβουν εντός του 2020 μειωμένη σύνταξη.

1. Άνδρες γεννημένοι το 1960 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 60 ετών).

2. Γυναίκες γεννημένες το 1965 που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 (απαιτούμενη ηλικία 55 ετών).

3. Άνδρες γεννημένοι το 1964, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και όχι νωρίτερα (απαιτούμενη ηλικία 56 ετών).

4. Άνδρες γεννημένοι το 1962, που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 (απαιτούμενη ηλικία 58 ετών).

 

 

money-money

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Οικονομία

-
Σχολιάστε το άρθρο: