Η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας

Υποβάθμισε σε «αρνητικό» ο Fitch το outlook της αξιολόγησης «ΒΒΒ» της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας.

Η υποβάθμιση των ιταλικών προοπτικών αντανακλά, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, τη δημοσιονομική «χαλάρωση» της νέας κυβέρνησης, η οποία συνεπάγεται τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων του δημόσιου χρέους.

Αυτό, ως αποτέλεσμα, θα καταστήσει την Ιταλία ακόμη περισσότερο ευάλωτη σε κάθε πιθανή εξωτερική απειλή.

Μάλιστα, ο Fitch εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για την ιταλική οικονομία απορρέουν κατά κύριο λόγο από τη φύση της νέας κυβέρνησης και τις ευμεγέθεις διαφορές στις πολιτικές των δύο κυβερνητικών εταίρων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ