Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων όσοι δεν πληρώνουν εντός 15 ημερών

Από την 1 Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή νέο αυστηρότερο σύστημα, το οποίο και βγάζει αυτόματα τους φορολογούμενους, που καθυστερούν να πληρώσουν για περισσότερες από 15 ημέρες τη δόση τους, ακόμα και αν ήταν συνεπείς στις προηγούμενες συναλλαγές τους.

Όπως αναφέρει ο ''Ελεύθερος Τύπος'', οι δυνατότητες για τους φορολογουμένους είναι δύο: Είτε να εξοφλούν εφάπαξ, εάν έχουν τα χρήματα τη νέα οφειλή, είτε να ρυθμίσουν αυτή τη νέα οφειλή με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, ώστε να πληρώσουν ένα μικρότερο ποσό τον μήνα, μαζί με την ρύθμιση των 100 δόσεων.