Η λίστα των μεταρρυθμίσεων βάζει τέλος στις πρόωρες συντάξεις

Εξάλειψη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων που υπονομεύουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με σεβασμό σε όλα τα θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα, προβλέπεται μεταξύ άλλων στη δέσμη μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.

Σύμφωνα με τις ελληνικές προτάσεις, το πρόβλημα στο ασφαλιστικό επιδεινώνεται εξαιτίας των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν, με σεβασμό σε όλα τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να βάλει τέλος στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που εφαρμόζονται κυρίως στις τράπεζες και στις ΔΕΚΟ.

Στο κείμενο αφήνεται να εννοηθεί ότι σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αναθεώρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και μέχρι τότε δεσμεύεται:

α) Στην αναβολή εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων (σύμφωνα με το Νόμο 3863/2010) με δημοσιονομικό κόστος μόλις 2 εκατ. ευρώ για το 2015.

β) Στην αναβολή εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις με κόστος 326 εκατ. ευρώ για το 2015.

Στο κείμενο επισημαίνεται ότι για τις μεν κύριες συντάξεις, οι μειώσεις στην πλήρη εφαρμογή του νόμου θα ήταν 35% με 50%, για τις δε επικουρικές 35% με 80%. Προτείνεται επίσης η κατάργηση της ρήτρας θανάτου στις επικουρικές, καθώς και η αντικατάσταση του μαθηματικού τύπου στα εφάπαξ με κόστος 70 εκατ. ευρώ.

Η διατήρηση του ΕΚΑΣ θα κοστίσει επιπλέον 82 εκατ. ευρώ, ενώ 600 εκατ. ευρώ θα χρειαστούν για την καταβολή της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους που εισπράττουν κάτω από 700 ευρώ.

Στο κείμενο αναφέρεται η νέα ρύθμιση για χρέη προς τα ταμεία, με στόχο επιπλέον έσοδα 300 εκατ. ευρώ, καθώς και το μέτρο επέκτασης της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε ειδικές ομάδες ανασφάλιστων έως τον Φεβρουάριο του 2016.

Προτείνεται επίσης η μείωση του διοικητικού κόστους με τη δημιουργία ομάδας που θα είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση και τη συμβατότητα των ταμείων.

Παράλληλα, προτείνονται μέτρα όπως μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων μέσα από προσλήψεις και αναβάθμιση του πληροφορικού συστήματος, η θεσμοθέτηση απλούστερου τρόπου πιστοποίησης αναπηρίας, η αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων με επιπλέον έσοδα της τάξης των 50 εκατ. ευρώ, ενώ 150 εκατ. ευρώ για το 2015 και 300 εκατ. ευρώ για το 2016 εκτιμά ότι θα εισπράξει το δημόσιο από τη δημιουργία ενός Μοναδικού Μητρώου Οφειλετών που θα υποστηρίζει τη διαδικασία είσπραξης οφειλών.

Τέλος, εφόσον αξιολογηθούν όλα τα παραπάνω μέτρα και μετά από νέες αναλογιστικές μελέτες, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ενοποιήσεις ταμείων, προσδοκώντας έσοδα της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

euro2day

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ