Λατινικά στις Πανελλαδικές 2010: Θέματα, απαντήσεις

Πανελλαδικές 2010 και σήμερα οι μαθητές έδωσαν εξετάσεις στα Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Αναμενόμενα τα θέματα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και φέτος τα Λατινικά.

Το Σάββατο οι μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (όλων των κατευθύνσεων).

Δείτε εδώ τα θέματα καθώς και προτεινόμενες απαντήσεις

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat μPaetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem
secuta est.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Eo consilio aliquando repente intervenit oppressitque ornatrices. Etsi super vestem earum deprehendit canos, tamen Augustus
dissimulavit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentionem aetatis. Tum interrogavit filiam, utrum postaliquot annos cana esse mallet an calva. Cum illa respondisset «ego, pater, cana esse malo», mendacium illi pater obiecit: «Non dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae te calvam faciant?»

Μονάδες 40
Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
partibus : τη γενική πληθυντικού
milites : την κλητική ενικού
ingentem : την ονομαστική πληθυντικού του ουδετέρου γένους στον συγκριτικό βαθμό
ornatrices : την ονομαστική ενικού
vestem : την αφαιρετική ενικού
aliis : τη γενική ενικού στο ίδιο γένος
sermonibus : την ονομαστική ενικού
tempus : την αιτιατική πληθυντικού
mentionem : τη δοτική ενικού
filiam : τη γενική ενικού
annos : την αφαιρετική ενικού
mendacium : τη γενική πληθυντικού
quid : την ονομαστική ενικού του
θηλυκού γένους
istae : την αιτιατική ενικού του
ουδετέρου γένους
te : τη γενική πληθυντικού στο
τρίτο πρόσωπο.
Μονάδες 15


Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
moverat : την αφαιρετική του σουπίνου
fuerat : το τρίτο ενικό πρόσωπο του
παρατατικού στην υποτακτική
occiso : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του παρακειμένου της οριστικής στην ενεργητική φωνή
orabat : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της υποτακτικής στην ίδια φωνή
imponeretur : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
conduxit : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της προστακτικής στην ίδια φωνή
secuta est : τη γενική του γερουνδίου intervenit : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής.
oppressit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα της προστακτικής στην ίδια φωνή

deprehendit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου της υποτακτικής στην ίδια φωνή
extraxit : το πρώτο ενικό πρόσωπο του μέλλοντα της οριστικής στην παθητική φωνή
mallet : το ίδιο πρόσωπο στον ενεστώτα στην ίδια έγκλιση
respondisset : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα της οριστικής στην ίδια φωνή
obiecit : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού της υποτακτικής στην παθητική φωνή
faciant : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου της υποτακτικής στην ίδια φωνή.
Μονάδες 15

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
Romam, piscatoriam, aliquando, earum, vidisse, tempus, calvam.
(Μονάδες 7)

Γ1β. «ne istae te calvam faciant»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα1) και τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα1) και να αιτιολογήσετε τον
τρόπο εισαγωγής της (μονάδες 2), την έγκλιση (μονάδα 1) και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 3). (Μονάδες 8)
Μονάδες 15

Γ2α. «Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat»:
να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε
παθητική.
(Μονάδες 3)

Γ2β. «occiso Scriboniano»: να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση, η οποία να εισάγεται με τον ιστορικό-διηγηματικό σύνδεσμο cum.
(Μονάδες 4)
Γ2γ. «ego, pater, cana esse malo»: να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση «Iulia respondit». (Μονάδες 8)
Μονάδες 15

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Λ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A1. Mετάφραση
Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαύδιου· ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του και, αφού δολοφονήθηκε ο Σκριβωνιανός, οδηγούνταν σιδηροδέσμιος / τον οδηγούσαν σιδηροδέσμιο στη Ρώμη. Επρόκειτο να ανεβεί στο καράβι· Η Αρρία παρακαλούσε τους
στρατιώτες να επιβιβαστεί / να την αφήσουν να επιβιβαστεί μαζί (του). /εν το κατόρθωσε: νοίκιασε ένα ψαράδικο καραβάκι και ακολούθησε το
τεράστιο καράβι.
Με αυτό το σχέδιο εμφανίστηκε κάποτε ξαφνικά και έπιασε επ’
αυτοφώρω τις κομμώτριες. Αν και ανακάλυψε άσπρες τρίχες πάνω στο
φόρεμά τους / στα φορέματά τους, όμως ο Αύγουστος προσποιήθηκε ότι
δεν τις είδε και παρέτεινε το χρόνο με άλλες κουβέντες, ώσπου έφερε
τη συζήτηση στην ηλικία (της Ιουλίας). Τότε ρώτησε τη θυγατέρα (του)
αν / τι από τα δύο θα προτιμούσε μετά από μερικά χρόνια να είναι
ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε «εγώ, πατέρα, προτιμώ
να είμαι ασπρομάλλα», ο πατέρας της πρόβαλλε το ψεύτικο επιχείρημα:
«/εν αμφιβάλλω ότι δεν θέλεις να είσαι / να γίνεις / να μείνεις φαλακρή.
Γιατί, λοιπόν, δε φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλακρή;».
Παρατηρήσεις
Β1. partium
miles
ingentiora
ornatrix
veste
alius
sermo
tempora
mentioni
filiae
anno
mendaciorum
quis
istud
sui
B2. motu
esset
occidisti
oremus
imponi
conduc
sequendi
interveniunt
opprimitote
deprehendissetis
extrahar
malit
respondebunt
obiceremini
fecerint
Γ1.
Romam: αιτιατική που δηλώνει κίνηση προς τόπο, απρόθετη επειδή
πρόκειται για όνομα πόλης, επιρρηματικός προσδιορισμός στο ρήμα
trahebatur.
piscatoriam: επιθετικός προσδιορισμός στο naviculam.
aliquando: επιρρηματικός προσδιορισμός χρόνου στο ρήμα intervenit.
earum: γενική κτητική στο vestem.
vidisse: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα dissimulavit.
tempus: αντικείμενο στο ρήμα extraxit.
calvam: κατηγορούμενο στο te μέσω του faciant.
Γ1Β. Δευτερεύουσα ενδοιαστική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα non times.
Εισάγεται με το ne γιατί εκφράζει φόβο μήπως συμβεί κάτι
(ανεπιθύμητο). Εκφέρεται με υποτακτική επειδή το περιεχόμενό της
αφορά κάτι ενδεχόμενο ή πιθανό (πρόταση επιθυμίας). Χρησιμοποιείται
υποτακτική ενεστώτα γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (non
times: ενεστώτας). Ο φόβος είναι ιδωμένος τη στιγμή που εμφανίζεται στο
μυαλό του ομιλητή (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα
πρόταση).
Γ2α. Arma in Illyrico contra Claudium a Scriboniano mota erant.
Γ2β. Cum Scribonianus occisus esset
Γ2γ. Iulia respondit patri se canam esse malle.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ Βάσεις 2012

Ντίνα Κ.
Σχολιάστε το άρθρο: